Komitet Honorowy*

Jerzy Miller Wojewoda Małopolski
Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa
Kazimierz Bujakowski Prezes GUGiK
Kajetan D’Obyrn Prezes Zarządu Kopalni Soli Wieliczka
Józef Dubiński Dyrektor Naczelny GIG
Aleksander Kabziński Prezes Zarządu PZPP Kruszyw
Jacek Kaczorowski Prezes Zarządu PGE GiEK SA
Sławomir Kłósek Prezes Zarządu PCO SA
Dariusz Lubera Prezes Zarządu TAURON PE SA
Zygmunt Łukaszczyk Prezes Zarządu KHW SA
Wojciech Magiera Wiceprezes WUG
Mirosław Michałowski Prezes Zarządu CELSA Ostrowiec
Bogdan Mikołajczyk Prezes ArcelorMittal O/Kraków
Bogdan Ochab Prezes Zarządu ZGH Bolesław
Wiesław Ochman Maestro
Krzysztof Pawiński Prezes Zarządu Grupy MASPEX
Marek Postawa Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN
Andrzej Ptak Prezes Zarządu Grupa Ożarów SA
Ryszard Ryba Dyrektor GAZ-SYSTEM O/ Tarnów
Adam Schwedler Dyrektor Zarządu IMŻ Gliwice
Józef Siwiec PrezesZarządu ZM Ropczyce SA
Zbigniew Stopa Prezes Zarządu LW Bogdanka
Zbigniew Śmieszek Dyrektor IMN Gliwice
Ryszard Tadeusiewicz Prezes Oddziału PAN w Krakowie
Antoni Tajduś Przewodn. CK ds. Stopni i Tytułu Naukowego
Herbert Wirth Prezes KGHM Polska Miedź SA
Jacek Woliński Prezes ArcelorMittal O/Dąbrowa Górnicza
Krzysztof Zamasz Prezes Zarządu ENEA SA
Andrzej Tor Wiceprezes Zarządu - Kompanii Węglowej SA
Bogusław Kośmider Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Stanisław Mitkowski Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH
Kazimierz Matl Przewodniczący Honorowy Stowarzyszenia Wychowanków AGH
Władysław Longa Przewodniczący Honorowy Stowarzyszenia Wychowanków AGH
Kazimierz Wiatr Dyrektor ACK CYFRONET AGH
Waldemar Wójcik Wiceprezes PGNiG


*Lista Komitetu Honorowego otwarta