Skład Komitetu

Jubileuszowego 70-lecia Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie:

Henryk Kopeć - przewodniczący
Ewa Cichy
Józef Dańko
Bolesław Herudziński
Ryszard Klempka
Teresa Nosal
Czesława Ropa
Tadeusz Uherek
Renata Wacławik-Wróbel