Koleżanki i Koledzy!

Jubileusz 70-lecia
Stowarzyszenia Wychowanków
Akademii Górniczo – Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie

pod patronatem JM Rektora AGH
prof. dr. hab. inż. Tadeusza Słomki
oraz Komitetu Honorowego
KONFRERENCJA NAUKOWA

„Absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej
w czasach społeczeństwa wiedzy”

Wgrudniu bieżącego roku minie 70 lat od powołania do życia Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Założycielom Stowarzyszenia przyświecał cel utrzymywania stałej więzi Wychowanków z Uczelnią, a ponadto pielęgnowania przyjaźni absolwentów, kultywowania tradycji górniczych i hutniczych, ochronę interesów zawodowych i pomoc materialną dla członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin. Celom tym Stowarzyszenie pozostaje wierne do dziś, a od roku 2008 należy do grona organizacji pożytku publicznego. W swej działalności cieszy się wielkim uznaniem i pomocą władz Uczelni, a także życzliwością i wsparciem kierujących polskim przemysłem. 70-lecie Stowarzyszenia Wychowanków AGH nie może obyć się bez spotkania Absolwentów i naszych Wychowawców, bez refleksji nad przeszłością i przyszłością naszej Uczelni, bez sentymentalnego powrotu do naszej Alma Mater.

Do zobaczenia 18 września 2015 roku!

Zakończyliśmy rejestrację.
Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy